Składaj wniosek o świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

319

Od 2 września można składać wnioski o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest to specjalny formularz ESUN dostępny w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej. Rozpatrywanie wniosków rozpocznie się 1 października. Jednym z warunków uzyskania tego specjalnego świadczenia jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.  Osoby, które nie posiadają tego orzeczenia będą kierowane na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Szacuje się, że w całym kraju jest 850 tys. osób uprawnionych, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim łącznie 31,5 tys. (z oddziału ZUS w Elblągu 10 tys. osób, z oddziału ZUS w Olsztynie 21,5 tys.).

Świadczenie nie będzie przyznawane „z urzędu”, a jedynie na wniosek. Wnioski przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już zostały udostępnione naszym klientom i są łatwe do wypełnienia. Bez względu na to, w jakiej formie i kiedy wpłynęły lub wpłyną do nas wnioski o świadczenie 500+, będziemy je rozpatrywać z początkiem października – mówi Anna Ilukiewicz rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Na świadczenie uzupełniające mogą liczyć osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenie to musi w dniu składania wniosku być ważne, tzn. że nie upłynął jeszcze okres , na który została stwierdzona niezdolność do samodzielnej egzystencji. O dodatek mogą się też starać emeryci, zwłaszcza ci, którzy ukończyli 75. rok życia. Są to osoby, które dostają co miesiąc z ZUS dodatek pielęgnacyjny. Nie oznacza to automatycznego uznania za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Część osób będzie musiało być przebadanych przez lekarzy orzeczników ZUS, by ustalić czy są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Do wniosku ESUN można dołączyć dokumentację medyczną oraz wszystkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na wydanie orzeczenia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny je także dołączyć do wniosku.

– Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego będą wydawane w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wejścia w życie tego przepisu ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji. Spodziewamy się dużej liczby wniosków w tym czasie. Tak więc na wydanie decyzji w sprawie wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni również od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji -dodaje Ilukiewicz.

Maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosić 500 zł netto. Od tej kwoty nie będzie odprowadzany podatek ani składka zdrowotna.  Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze, emerytura lub renta brutto razem z najwyższą kwotą dodatku nie może łącznie przekroczyć 1600 złotych. Dla przykładu: jeśli ktoś pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 złotych lecz nie przekracza 1600 złotych, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie odpowiednio niższa niż 500 złotych. Po prostu będzie to różnica między kwotą 1600 złotych, a wysokością brutto emerytury, renty lub sumy tych świadczeń jakie ma osoba wnioskująca o dodatek. Działa tutaj zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli ktoś ma decyzję ZUS o emeryturze w wysokości 1220 złotych brutto i spełnia pozostałe niezbędne warunki, to jego świadczenie uzupełniające wyniesie 380 złotych, aby w sumie było 1600 zł. Ponowne ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego lub jego wysokości nastąpi w przypadku gdy zmianie ulegną okoliczności dotyczące jego ustalenia.

Anna Ilukiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here